Aanvraag Culturele ANBI-organisatie:

FINANCIEEL VERSLAG Internationale Broederschap "HET GULDEN VLIES" Kanselarij Nederland 2019
2018 2019
Saldo 01-01 €2.407,52 €2.055,97
inkomsten Ontvangen contributie €750,00 €750,00
Ontvangen rente €0,43 €0,18
Ontvangen gelden Kapittel €2.976,00 €1.788,00
Totaal inkomsten €3.726,43 €2.538,18
uitgaven Afdracht contributie Brugge (6 x € 50,00) €300,00 (5 x € 85,00) €425,00
Bankkosten €155,31 €155,38
Kosten website €63,43 €91,14
Attenties, bloemen €20,95 €-
Kosten jaarvergadering €174,89 €-
Bijdrage uit kas aan jaarlijks uitstapje €387,40 €14,25
Afdracht gelden kapittel €2.976,00 €1.788,00
Bestuurskosten €- €30,88
Totaal uitgaven €4.077,98 €2.504,65
Resultaat neg. €351,55 €33,53
Saldo 31-12 €2.055,97 * €2.089,50
* Saldo verenigingsrekening €55,97 €2.089,32
Saldo spaarrekening €2.000,00 €0,18